foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Piknik z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości - 30 września

"Odkryj w sobie talent"

Projekt „Odkryj w sobie talent!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 35 częstochowskich szkołach podstawowych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów/uczennic, zapewnienie szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek oraz  poszerzenie bazy dydaktycznej  w placówkach o sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, w tym prowadzone metodą eksperymentu.

 

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Pani Joanna Siorak

Szczegółowe informacje znajduja się w poniższych linkach

 

 Informacja_projekt

Ogloszenie_o_naborze

Regulamin_rekrutacji

Formularz_z_podpisem.xml

1_Zalacznik_Katalog_kryteriow.doc

2_Zalacznik_Wykaz_form_wsparcia.doc

3_Zalacznzik_Formularz_zgloszeniowy_uczniowie_uczennice_SP42.doc

4_Zalacznik_Formularz_zgloszeniowy_nauczyciel.doc

5_Zalacznik_Rekomendacja_uczen.doc

6_Zalacznik_Rekomendacja_nauczyciel.doc

7_Zalacznik_Ankieta_uczen.doc

8_Zalacznik_Ankieta_nauczyciel.doc

9_Zalacznik_Oswiadczenie_uczestnika.doc

10_Zalacznik_Deklaracja_uczestnictwa.doc

11_Zalacznik_Lista_podstawowa_uczen.doc

12_Zalacznik_Lista_podstawowa_nauczyciel.doc

13_Zalacznik_Lista_rezerwowa_uczen.doc

14_Zalacznik_Lista_rezerwowa_nauczyciel.doc

15_Zalacznik_Formularz_rezygnacji.doc

Kolejny międzynarodowy projekt programu Erasmus+

w naszej szkole

 

Miło nam poinformować, że projekt „Sharing our past, shaping our future” Dzieląc przeszłość, kształtujemy naszą przyszłość”w ramach europejskiego programu Erasmus + uzyskał akceptację i przez 2 lata (2018-2020) będzie realizowany w naszej szkole.  Projekt obejmuje współpracę sześciu szkół europejskich z Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii,Chorwacji i Finlandii, a koordynatorem projektu w naszej szkole jest nauczycielka języka angielskiego, Pani Edyta Wójcik.

Celem projektu jest stworzenie propozycji Modułu Edukacyjnego współczesnej europejskiej szkoły na bazie doświadczeń z przeszłości. Moduł będzie stworzony i opracowany przez uczniów, po wcześniejszym przeanalizowaniu systemu edukacji z przeszłości oraz zapoznaniu się z propozycjami i pomysłami na przyszłość. Projekt ma na celu zainspirowanie uczniów i nauczycieli do odkrywania innowacyjnych i ciekawych form oraz treści nauczania.

Uwaga! Zmiana Planu od 1 października

Aktualny plan lekcji znajduje się w górnej zakładce "Plany lekcji"

 

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

(poniedziałek 03.09.2018 r.)

 

·      9.15 – Msza święta w kościele św. Wojciecha (uczniowie udają się sami bądź pod opieka rodziców)

10.30 - klasy VI-VIII

11.30 – klasy IV – V

12.30 – klasy 0 - III

 

Ważna uwaga organizacyjna: uczniowie wszystkich klas od 0-VIII spotykają się w salach z wychowawcami 10 min. przed rozpoczęciem uroczystości i stamtąd pod opieką wychowawców udają się do sali gimnastycznej.

Kl. 0 – sala przy świetlicy

Kl. I mieszczą się w salach:                                           Kl. IV mieszczą się w salach

 I a – sala 2-6                                                                 IV a – sala 0-4

 I b – sala 2-2                                                                 IV b – plastyka (szatnia)

                                                                                      IV c – sala 1-4

 

 

PRÓBY CHÓRU SZKOLNEGO

Pierwsza próba chóru do uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się
dnia 27 sierpnia o godz. 11.30 

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 42 w Częstochowie Rights Reserved.