foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Piknik z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości - 30 września

Rekord dla Niepodległej

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zaprosili wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą do włączenia się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy. Po tym wydarzeniu wykonaliśy pamiątkowe zdjęcie.

 

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 

            Dnia 9 października 2018r. w naszej szkole odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.

 

Na uroczystości obecni byli: dyrektor- Pan Jacek Włodyka, wicedyrektor- Pani Małgorzata Nowak, inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy- Pan Dariusz Koper, przewodniczący Rady Rodziców- Pan Mariusz Kałwak, rodzice, opiekunowie, babcie     i dziadkowie.

 

 Pasowanie na ucznia klasy pierwszej poprzedziła część artystyczna.  Kilkoro uczniów  z klasy IV b przebranych za króla, królową i rycerzy zorganizowało „sprawdzian”,  w czasie którego kandydaci na uczniów musieli wykazać się wiedzą z różnych dziedzin życia. Sprawdzian ten dotyczył między innymi wiedzy o naszej ojczyźnie oraz znajomości zasad zachowania się w szkole czy na ulicy.

Pierwszoklasiści pięknie recytowali różne wiersze i śpiewali piosenki. Wszyscy goście zgromadzeni w sali gimnastycznej zgodnie uznali, że pierwszaki świetnie zdały egzamin.

Uczniowie klasy Ia i Ib ślubowali uroczyście: wypełniać sumiennie obowiązki ucznia, uczyć się pilnie, być dobrym kolegą, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po ślubowaniu dyrektor szkoły- Pan Jacek Włodyka dokonał pasowania wszystkich uczniów klas pierwszych. Na pamiątkę dzieci otrzymały dyplomy, kuferki ze słodkościami oraz wielkie ołówki.

Uroczystość została przygotowana przez Panią Grażynę Wojaczek (wychowawca        kl. I a) oraz Panią Mirosławę Knap (wychowawca kl. I b).

MISTRZ GŁOŚNEGO CZYTANIA

Dnia 5 października 2018r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Głośnego Czytania „Mistrz głośnego czytania” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. Organizatorem konkursu była Pani Ilona Ślęzak.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas II i III, a udział w nim wzięli uczniowie klasy II a (wychowawca: Pani Anna Patro) oraz uczniowie klasy III a (wychowawca: Pani Beata Pietrzak).

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania czytelnictwem, doskonalenie techniki głośnego czytania oraz dbanie o poprawność i płynność czytania.

Konkurs odbył w się w dwóch etapach. W pierwszym uczniowie czytali przygotowany przez siebie tekst, w drugim- czytali tekst nieznany, który wylosowali.

Komisja Konkursowa w składzie: Pani Beata Caban, Pani Agnieszka Rabenda-Luto, Pani Katarzyna Pawlak wyłoniła laureatów, zwracając szczególną uwagę na: technikę czytania (tempo, poprawność), wyrazistość, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

Laureatami konkursu zostali:

  • I miejsce: Paweł Malanowski (kl. IIIa);
  • II miejsce: Jacek Świerczyński (kl. II….);
  • III miejsce: Amelia Ciesielska (kl. II….).

Wyróżnienia otrzymali:

  • Weronika Boral (kl. IIIa);
  • Piotr Leśnikowski (kl. IIIa);
  • Zuzanna Mierczak (kl. II….);
  • Gabriela Pustuł (kl. II…..).

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe, natomiast pozostali uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy.

PATRIOTYCZNY PIKNIK SZKOLNY Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 30 września 2018 r. na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie odbył się Piknik Szkolny z okazji 100-lecie odzyskania niepodległości. W tym roku szkolnym postawiono na akcent patriotyczny w związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Impreza rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i uroczystego odśpiewania hymnu państwowego. Dominowała kolorystyka biało - czerwona, a uczniowie i cała społeczność szkolna nie zapomnieli o galowych strojach oraz kotylionach.

Pielęgnowanie patriotyzmu już od najmłodszych lat i pamięć o tak ważnej rocznicy to główna idea tej imprezy. Nie zabrakło więc występów uczniów śpiewających pieśni patriotyczne z tamtego okresu, tańca z flagami czy też prezentacji i historii stroju żołnierskiego z 1919 roku.

Doskonała organizacja sprawiła, że również zgromadzona publiczność aktywnie uczestniczyła w pikniku. Dużym zainteresowaniem cieszył się przegląd piosenki polskiej „Jaka to melodia?” z drużynami złożonymi z rodziców uczniów SP nr 42, quiz „Co wiemy o Polsce?”, kalambury oraz pokaz tańca standardowego i latynoamerykańskiego w wykonaniu Mai Szmigielskiej oraz Oskara Dobrowolskiego. Organizatorzy wspólnie z rodzicami uczniów zadbali także o dodatkowe atrakcje, takie jak: sklepik „Kot w worku”, grill, stoisko z jesiennymi przetworami, kawiarenka z ciastami, wata cukrowa, popcorn, stoisko z napojami czy frytkami.

Wszyscy zgromadzeni mogli obejrzeć autentyczne pamiątki z czasów Polski walczącej, niepodległej, a także plakaty z wystawy konkursowej „Kocham Cię Polsko” wykonane przez uczniów klas 0-III.

 

                        PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW

 Dnia 30 października br. będzie działał w naszej szkole punkt konsultacyjny wspierający rodziców w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Porad udzieli Państwu pani psycholog Barbara Tubielewicz z Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

W celu ustalenia godziny spotkania prosimy kontaktować się z pedagogiem szkolnym – Beatą Caban.

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 42 w Częstochowie Rights Reserved.