foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Piknik z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości - 30 września

Zaproszenie

”Gdy  padnie  słowo  Ojczyzna , wierny odpowie głos”

                                                               Jan Brzechwa

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa

na program artystyczny przygotowany w ramach obchodów

  1. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość odbędzie się  5 grudnia 2018 roku o godz. 18.00 w sali teatralnej naszej szkoły. Będziemy wdzięczni za przybycie i docenienie pracy uczniów zaangażowanych w ten projekt.

Dyrekcja,  szkolne koło teatralno-poetyckie i opiekunowie

Dzień Patrona Szkoły

 

Dzień Patrona Szkoły (ze wzgledu na udział przedstawicieli szkoły w pierwszym spotkaniu projektowym programu Erasmus+) odbedzie się 6 grudnia. Będzie to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Tym samym w dniu 30 listopada odbywać sie bądą lekcje zgodne z planem.

Stypendium szkolne

Proszę o dostarczenie do pedagoga szkolnego faktur i rachunków imiennych do stypendium szkolnego do dnia 30 listopada.
Miesięczna wysokość stypendium od września do grudnia 2018 r. wynosi  240.00 zł.

Rekord dla Niepodległej

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zaprosili wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą do włączenia się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy. Po tym wydarzeniu wykonaliśy pamiątkowe zdjęcie

Zdjęcia można zobaczyć w Galeria

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 

            Dnia 9 października 2018r. w naszej szkole odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.

 

Na uroczystości obecni byli: dyrektor- Pan Jacek Włodyka, wicedyrektor- Pani Małgorzata Nowak, inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy- Pan Dariusz Koper, przewodniczący Rady Rodziców- Pan Mariusz Kałwak, rodzice, opiekunowie, babcie     i dziadkowie.

 

 Pasowanie na ucznia klasy pierwszej poprzedziła część artystyczna.  Kilkoro uczniów  z klasy IV b przebranych za króla, królową i rycerzy zorganizowało „sprawdzian”,  w czasie którego kandydaci na uczniów musieli wykazać się wiedzą z różnych dziedzin życia. Sprawdzian ten dotyczył między innymi wiedzy o naszej ojczyźnie oraz znajomości zasad zachowania się w szkole czy na ulicy.

Pierwszoklasiści pięknie recytowali różne wiersze i śpiewali piosenki. Wszyscy goście zgromadzeni w sali gimnastycznej zgodnie uznali, że pierwszaki świetnie zdały egzamin.

Uczniowie klasy Ia i Ib ślubowali uroczyście: wypełniać sumiennie obowiązki ucznia, uczyć się pilnie, być dobrym kolegą, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po ślubowaniu dyrektor szkoły- Pan Jacek Włodyka dokonał pasowania wszystkich uczniów klas pierwszych. Na pamiątkę dzieci otrzymały dyplomy, kuferki ze słodkościami oraz wielkie ołówki.

Uroczystość została przygotowana przez Panią Grażynę Wojaczek (wychowawca        kl. I a) oraz Panią Mirosławę Knap (wychowawca kl. I b).

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 42 w Częstochowie Rights Reserved.