foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Nasi uczniowie z tej okazji przygotowali audycje radiową przybliżającą ten czas tak ważny w historii Polski. Zapraszamy do jej wysłuchania

Link do wysłuchania audycji radiowej

 

Informacje o organizacji pracy szkoły od 4 maja

 

Klasy 1-3

Powrót do nauki w trybie stacjonarnym. Wracamy do wytycznych i organizacji pracy, jaka obowiązywała w poprzednim okresie nauki stacjonarnej. Najważniejsze zasady:

  • Obowiązuje plan lekcji przyjęty we wrześniu.
  • Uczniowie i przyprowadzający ich rodzice muszą być zdrowi i nie mają żadnych objawów mogących stanowić zagrożenie (wymieniane w komunikatach)
  • Po wejściu do szkoły dezynfekujemy ręce.
  • Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględne noszenie maseczki. Uczeń ściąga maseczkę tylko wtedy, kiedy siedzi w ławce podczas lekcji i podczas lekcji w-f.
  • Rodzice nie wchodzą na teren szkoły (tylko w uzasadnionych przypadkach po zgłoszeniu pracownikowi szkoły)

Poniedziałek i wtorek – klasy pierwsze rozpoczynają o godz. 8.15

Środa – klasy trzecie rozpoczynają o godz. 8.15

Czwartek i piątek – klasy drugie rozpoczynają o godz. 8.15

Obiady wydawane będą od wtorku - 4 maja

Klasy 4-8

Obowiązuje dotychczasowy plan i wszystkie zasady przyjęte dotąd w nauczaniu zdalnym. O planowanych zmianach w połowie maja poinformujemy w późniejszym terminie.

XVIII CZĘSTOCHOWSKIE SPOTKANIA

Z PIOSENKĄ

,, KOLOROWY MIKROFON ”

 

Coroczny konkurs organizowany przez nasza szkołę miał swój finał jak zawsze w kwietniu. Tegoroczna edycja była utrudniona z powodu pandemii, jednak młodzi wokaliści, którzy co roku licznie brali udział w imprezie i tym razem nie zawiedli. Nadesłano, zgodnie z regulaminem, wiele prezentacji wideo z nagraniami własnych występów. Jury składające się z doświadczonych i wykwalifikowanych jurorów, oceniło wszystkie i wyłoniło nagrodzonych i wyróżnionych uczestników.

 

W kategorii klas I-IV

I miejsce  Maria Stradomska SP nr 42

II miejsce  Zuzanna Galant SP nr 2

III miejsce  Michalina Gruca SP nr 42

 

Wyróżnienia:

Nicole Błaszczyk SP w Starczy

Sabrina  Lojtek   SP nr 39

Lena Jasak        SP nr 42

Julita Dudek      SP nr 39

 

W kategorii klas V-VIII

I miejsce  Wiktoria Sowa SP w Starczy             

II miejsce  Aleksandra Urbaniak SP w Starczy                                        

III miejsce Zuzanna Wierzbicka SP nr 42

                

Wyróżnienia:

Klaudia Marchwińska  SP nr 37

Dominik Gładysz   SP nr 42

 

 Protokół z obrad jury

 

 Gratulujemy laureatom i wyróżnionym, dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji, w której główną nagrodą będzie sesja nagraniowa w naszym Szkolnym Studiu Nagrań.

Erasmus+

Shared voices - 2020 - 2022

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.