foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

Zapraszamy  na  DZIEŃ OTWARTY

21 lutego 2018 r. w godz. 17.30 – 19.00

do Szkoły Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy

w Częstochowie al. Armii Krajowej 68 A

 W programie między innymi:

 • przedstawienie pt.: „Księżniczka na ziarnku grochu”,
 • malowanie twarzy,
 • zajęcia muzyczno – plastyczne,
 • zajęcia plastyczne z origami,
 • prezentacja zbiorów bibliotecznych i Centrum Multimedialnego,
 • pokaz doświadczeń przyrodniczych,
 • układanie obrazków z figur – tangram,
 • zabawy logopedyczne,
 • zajęcia świetlicowe,
 • zajęcia z tablicą interaktywną,
 • gry i zabawy z komputerem,
 • gry i zabawy w języku angielskim,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • konsultacje dla rodziców dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej i socjalnej,
 • prezentacje klasopracowni.

Czekamy na Was!

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.