foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

Konsultacje

W środę 14 marca br. od godz. 17.00 odbywać się będą konsultacje dla rodziców uczniów dyslektycznych i przejawiających objawy dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Serdecznie zapraszam do gabinetu pedagoga szkolnego.

Beata Caban - pedagog szkolny

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.