foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

"Odkryj w sobie talent"

Projekt „Odkryj w sobie talent!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 35 częstochowskich szkołach podstawowych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów/uczennic, zapewnienie szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek oraz  poszerzenie bazy dydaktycznej  w placówkach o sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, w tym prowadzone metodą eksperymentu.

 

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Pani Joanna Siorak

Szczegółowe informacje znajduja się w poniższych linkach

 

 Informacja_projekt

Ogloszenie_o_naborze

Regulamin_rekrutacji

Formularz_z_podpisem.xml

1_Zalacznik_Katalog_kryteriow.doc

2_Zalacznik_Wykaz_form_wsparcia.doc

3_Zalacznzik_Formularz_zgloszeniowy_uczniowie_uczennice_SP42.doc

4_Zalacznik_Formularz_zgloszeniowy_nauczyciel.doc

5_Zalacznik_Rekomendacja_uczen.doc

6_Zalacznik_Rekomendacja_nauczyciel.doc

7_Zalacznik_Ankieta_uczen.doc

8_Zalacznik_Ankieta_nauczyciel.doc

9_Zalacznik_Oswiadczenie_uczestnika.doc

10_Zalacznik_Deklaracja_uczestnictwa.doc

11_Zalacznik_Lista_podstawowa_uczen.doc

12_Zalacznik_Lista_podstawowa_nauczyciel.doc

13_Zalacznik_Lista_rezerwowa_uczen.doc

14_Zalacznik_Lista_rezerwowa_nauczyciel.doc

15_Zalacznik_Formularz_rezygnacji.doc

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.