foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

                        PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW

 Dnia 30 października br. będzie działał w naszej szkole punkt konsultacyjny wspierający rodziców w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Porad udzieli Państwu pani psycholog Barbara Tubielewicz z Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

W celu ustalenia godziny spotkania prosimy kontaktować się z pedagogiem szkolnym – Beatą Caban.

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.