Nabór nauczycieli 

Dyrektor Szkoły

ogłasza nabór na stanowiska nauczycieli/ek do prowadzenia zajęć dodatkowych

w ramach projektu „Odkryj w sobie talent!”

zgodnie z wykazem zajęć znajdującym się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami w poniższych linkach

 Ogloszenie_o_naborze (1)

Zalacznik_1_SP42_Wykaz (3

Zalacznik_2_Formularz_zgloszeniowy1)

Zalacznik_3_Oswiadczenia (1)