Procedury bezpieczeństwa i inne dokumenty w związku z zagrożeniem COVID – 19

W załącznikach znajdą Państwo informacje dotyczące procedur obowiązujących w szkole

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w Szkole Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów klas I-III z zajęć w Szkole Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie

Oświadczenie rodziców ucznia