„Harmonogram konsultacji dla uczniów wszystkich klas od 1 czerwca 2020 r.”

Konsultacje dla uczniów klas 1-3

Konsultacje dla uczniów klas 4-8