SUKCES NASZEGO UCZNIA

Uczeń naszej szkoły Dominik Gładysz z kl.Vb zajął II miejsce w XIII Powiatowym Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej w kategorii pieśń klasy IV-VI  zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 41 pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy  oraz Dyrektora Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Częstochowie.