foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

Terminy klasyfikacji śródrocznej w związku ze zmianą terminu ferii

 Ferie zimowe: 4 – 17 stycznia 2021 r.

Przewidywane śródroczne oceny niedostateczne: do 22 grudnia 2021 r.

Przewidywane śródroczne oceny pozytywne: do 25 stycznia 2021 r.

Ostateczne oceny śródroczne: do 5 lutego 2021 r.

Początek drugiego półrocza: 15 lutego 2021 r.

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.