foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

Przykład dobrej praktyki

Miło mi poinformować, że nasz projekt programu Erasmus Plus „Uczymy się razem przez wspólną zabawę” został wybrany jako przykład dobrej praktyki i będzie przedstawiony na warsztatach w Coventry przez pana Martina Whittle. Pan Whittle pracuje obecnie dla Komisji Europejskiej i zajmuje się pracą badawczą pt: „Narzędzia i sposoby włączania innowacyjnych metod nauczania i dobrych praktyk w zakresie organizacji szkoły: ograniczenia i rozwiązania”. To już nasz kolejny projekt, wyróżniony jako przykład dobrej praktyki.
Good Job – Dobra robota :)
(E.Wójcik – koordynator projektu)

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.