Od miesiąca września 2017 roku wpłaty za obiady będą TYLKO przelewem na konto:

UWAGA zmiana nr rachunku bankowego !!

32103011040000000093162001

Prosimy o dokonywanie wpłaty do 10 każdego miesiąca.
W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.
Kwoty do zapłacenia za dany miesiąc ( po odliczeniu za niezjedzone obiady) będą podawane dzieciom na początku każdego miesiąca.
Prosimy o wpłatę dokładnie podanej kwoty (nie niższej, ani nie wyższej)
Obiad odliczamy od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności dziecka (do godziny 9.00) telefonicznie do sekretariatu szkoły (w dniu zgłoszenia obiad jest już dla dziecka
ugotowany i można go odebrać „na wynos”)
Dzieci jedzące obiady w danym miesiącu będą automatycznie na liście na miesiąc następny ( czyli obiad dla nich będzie ugotowany) jeśli rodzice nie poinformują szkoły o
rezygnacji.
W przypadku rezygnacji z obiadów w trakcie roku szkolnego, prosimy o poinformowanie szkoły do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.
W RAZIE WĄTPLIWOŚCI MOŻNA ZASIĘGNĄĆ INFORMACJI W SEKRTARIACIE SZKOŁY – Tel. 343251608