foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020:

 

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego               2 września 2019 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna                23 – 31 grudnia 2019 r.
 3. Ferie zimowe                                        13 – 26.01. 2020 r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna             04 – 14.04. 2020 r.
 5. Zakończenie roku szkolnego                26 czerwca 2020 r.

 

Dodatkowe dni wolne 

 

29 listopada 2019       dzień wolny od zajęć dydaktycznych - Dzień Patrona Szkoły

2 stycznia 2020          dzień wolny od zajęć dydaktycznych - dyżury nauczycieli

3 stycznia 2020          dzień wolny od zajęć dydaktycznych - dyżury nauczycieli

21 kwietnia 2020        dzień wolny od zajęć dydaktycznych - Egzamin ósmoklasisty - 9.00 – język polski

22 kwietnia 2020        dzień wolny od zajęć dydaktycznych - Egzamin ósmoklasisty - 9.00 - matematyka

23 kwietnia 2020        dzień wolny od zajęć dydaktycznych - Egzamin ósmoklasisty - 9.00 – język angielski

1 czerwca 2020          dzień wolny od zajęć dydaktycznych - Dzień Dziecka – rajd 

12 czerwca 2020        dzień wolny od zajęć dydaktycznych - dyżury nauczycieli

 

Spotkania z rodzicami

 

 1. zebranie organizacyjne                       11 września 2019 r.
 2. Konsultacje                                 6 listopada 2019 r.
 3.  Zebranie                                       4 grudnia 2019 r. 
 4. wywiadówka                                8 stycznia 2020
 5. Konsultacje                                 4 marca 2020 r.                     
 6. Konsultacje                                 1 kwietnia 2020 r.
 7. zebranie                                      20 maja 2020 r.

 

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.