foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy zapewnia uczniom wszechstronny rozwój i doskonałą opiekę. Uczniowie mają tutaj zapewnioną bogatą ofertę zajęć rozwijających zainteresowania, a także możliwość samorealizacji poprzez uczestnictwo w różnorodnych kołach zainteresowań. Żadne dziecko nie jest u nas pozostawione samo sobie. W szkole działa zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli i wychowawców, pedagog szkolny, logopeda, pielęgniarka. Ponadto placówka współpracuje z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi w Częstochowie. Bezpieczeństwo uczniom zapewnia monitoring szkoły.

            Szkoła posiada:

- 17 sal lekcyjnych

- dwie sale gimnastyczne

- boisko szkolne

- świetlicę

- nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do Internetu

- Internet w każdej sali

- tablice interaktywne i monitory interaktywne w klasach

- bogato wyposażoną bibliotekę

- internetowe centrum informacji multimedialnej

- salę teatralną

- gabinet pomocy przedmedycznej

Erasmus+

Shared voices - 2020 - 2022

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.