foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

Samorząd uczniowski pomaga w organizacji imprez dla dzieci na terenie szkoły i reprezentuje interesy uczniów.
 
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 
 

Przewodniczący Szkoły: Bjorn Szmerdt

Zastępca Przewodniczącego: Maja Panek

Sekretarz: Dominik Gładysz

Opiekun: mgr. Edyta Wójcik 
 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

    I.        Organizacja pracy samorządu

      1.     Przydział czynności funkcyjnych.

2.    Podział na sekcje.

3.    Zapoznanie z regulaminem samorządu.

4.     Organizowanie zebrań członków samorządu.

5.     Udział samorządów klasowych w wyborach do Samorządu Uczniowskiego.

6.     Wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedzone kampanią wyborczą.

 

II.        Zadania dotyczące organizowania życia i pracy szkoły.

      1.     Organizowanie tematycznych dyskotek szkolnych.

2.     Przekazywanie życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji:

a.    Dnia Edukacji Narodowej,

b.    Bożego Narodzenia,

c.    Dnia Kobiet,

d.    Świąt Wielkiej Nocy.

3.     Pomoc w organizacji uroczystości ślubowania pierwszoklasistów, Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Brzechwałki”, imprezy „Strachy na lachy”, balu karnawałowego.

4.     Włączenie się do zadań wynikających z programu "Bezpieczna Szkoła - bezpieczne dziecko".

5.     Akcje na rzecz ochrony środowiska:

a.    zbiórka zużytych baterii- udział w konkursie „Czysta Częstochowa”,

b.    zbiórka puszek aluminiowych,

c.     udział w akcjach ekologicznych.             

                        6.     Pomoc w zorganizowaniu Dnia Samorządności w szkole - konkurs „Klasa na medal”.

7.    Organizacja Poczty Walentynkowej.

 

III.       Współpraca ze środowiskiem

1.     Włączenie się do Obchodów Dnia Ziemi - porządkowanie terenu wokół szkoły i terenu miasta.

2.     Zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji pomocy dzieciom.

3.     Akcja „Góra Grosza”.

4.     Zbiórka plastikowych nakrętek od butelek – pomoc osobom niepełnosprawnym w zakupie wózka inwalidzkiego.

 

Erasmus+

Shared voices - 2020 - 2022

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.