foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Piknik z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości - 30 września

ŚWIETLICA
  1. Świetlica przeznaczona jest tylko dla dzieci, których oboje rodzice pracują. Godziny pracy świetlicy: 7.00 - 17.00
  2. Zapisy na świetlicę  -  1 września  -  u wychowawcy klasy. Proszę także dostarczyć wychowawcy deklarację potwierdzającą zatrudnienie rodziców.
  3. Wyprawkę także dostarczamy wychowawcy

 

 

 
 

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 42 w Częstochowie Rights Reserved.