foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

(poniedziałek 04.09.2017 r.)

  • 8.30 oddział przedszkolny (klasa „0”) – sala 1-4
  • 9.15 – Msza święta w kościele św. Wojciecha (uczniowie udają się sami bądź pod opieka rodziców)
  • 10.30 - klasy IV-VII
  • 12.00 – klasy I – III

 

Ważna uwaga organizacyjna: uczniowie wszystkich klas od  I-VII spotykają się w salach z wychowawcami 10 min. przed rozpoczęciem uroczystości i stamtąd pod opieką wychowawców udają się do sali gimnastycznej.

 Klasy pierwsze mieszczą się w salach:

  • Kl. I a – sala 1-5
  • Kl. I b – sala 2-3
  • Kl. I c  - sala 2-4

Od miesiąca września 2017 roku wpłaty za obiady będą TYLKO przelewem na konto:

UWAGA zmiana nr rachunku bankowego !!

32103011040000000093162001

Prosimy o dokonywanie wpłaty do 10 każdego miesiąca.
W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.
Kwoty do zapłacenia za dany miesiąc ( po odliczeniu za niezjedzone obiady) będą podawane dzieciom na początku każdego miesiąca.
Prosimy o wpłatę dokładnie podanej kwoty (nie niższej, ani nie wyższej)
Obiad odliczamy od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności dziecka (do godziny 9.00) telefonicznie do sekretariatu szkoły (w dniu zgłoszenia obiad jest już dla dziecka
ugotowany i można go odebrać „na wynos”)
Dzieci jedzące obiady w danym miesiącu będą automatycznie na liście na miesiąc następny ( czyli obiad dla nich będzie ugotowany) jeśli rodzice nie poinformują szkoły o
rezygnacji.
W przypadku rezygnacji z obiadów w trakcie roku szkolnego, prosimy o poinformowanie szkoły do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.
W RAZIE WĄTPLIWOŚCI MOŻNA ZASIĘGNĄĆ INFORMACJI W SEKRTARIACIE SZKOŁY – Tel. 343251608

Uwaga chórzyści

Próba chóru do uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się dnia 28 sierpnia o godz. 9.15

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.