foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

„Nauka to podróż, która trwa przez całe życie”

14 października w sali teatralnej naszej szkoły odbyła się uroczysta Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przygotowali ją uczniowie kl. Vc  pod opieką wychowawczyni Pani Agnieszki Gryś. Dekorację wykonała Pani Monika Marczyk,  a oprawa muzyczna to wynik zaangażowania   Pani Danuty Kościelniak. Na początku prowadzący powitali zebranych i przybliżyli znaczenie Komisji Edukacji Narodowej, uczenia się i umiejętności niezbędnych do uczenia innych . Następnie przy muzyce relaksacyjnej  wyrecytowano wiersze bogate w środki poetyckie, które zawierały niecodzienne życzenia dla nauczycieli oraz  wszystkich pracowników oświaty. Chór i uczniowie z kl. V wykonali piosenki o szkole do znanych linii melodyjnych. Na koniec wszyscy nauczyciele zostali uhonorowani  medalami Nauczyciel Mistrz. Niewątpliwie będzie to  miła pamiątka i  wyraz szacunku dla ich zawodu.

AG

 

 

KAMPANIA BIAŁYCH SERC 

Szanowni Rodzice

Informujemy, że nasza szkoła przyłączyła się do XV KAMPANII BIAŁYCH SERC, która w tym roku trwać będzie od 12 do 25 października.
KAMPANIA BIAŁYCH SERC ma na celu propagowanie życia bez narkotyków i skierowana jest głównie do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Kampania jest również solidarnym protestem przeciwko rosnącej liczbie osób uzależnionych i poświęcona jest pamięci ofiar narkotyków.IDEA KAMPANII:
Kampania Białych Serc ma na celu propagowanie życia bez narkotyków i przemocy, skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży ,rodziców ,nauczycieli i wychowawców. Od roku 2011 Kampania Białych Serc skierowana jest na problem osób zaginionych w szczególności dzieci i młodzieży. Od 2016 roku Kampania Białych Serc porusza również problem ofiar przemocy domowej. Kampania Białych Serc jest protestem przeciwko rosnącej liczbie osób uzależnionych i jest poświęcona pamięci ofiar uzależnień.

Szkoła dla Rodziców cz. I

 

Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami Szkoła dla Rodziców cz. I. „Jak mówić żeby dzieci słuchały, jak słuchać żeby dzieci mówiły” istnieje możliwość uruchomienia kolejnej grupy dla chętnych rodziców.

Spotkania będą się odbywać w każdy poniedziałek w godz.
16:00-17:30, począwszy od dnia 04.11.2019r. do 27.01.2020r.
wg następującej tematyki:

• wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
• rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
• aktywne, wspierające słuchanie,
• motywowanie dziecka do współdziałania,
• modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
• uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
• wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
• budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
• konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu Zespołu Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 do 31.10.2019r.

Telefon kontaktowy; 34/ 362-24-24, lub 739-212-739.

Realizatorki programu:

mgr Alina Włodarek - pedagog
mgr Krystyna Skalik - pedagogIlość miejsc ograniczona! ( przyjmujemy 15 kolejnych zgłoszeń)

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.