foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

XVI Częstochowskie Spotkanie z Piosenką
„Kolorowy mikrofon”

Organizator – Szkoła Podstawowa nr 42 w Częstochowie, mgr Danuta Kościelniak, mgr Andrzej Stankiewicz
Cele konkursu:
- propagowanie polskiej piosenki dziecięcej
- rozwijanie zdolności muzycznych
- kształtowanie umiejętności prezentowania swoich zdolności
Termin: 24.04.2017 r. godz. 10.00 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie

Czytaj więcej: Kolorowy mikrofon

Ogłasza się rekrutację uzupełniającą uczniów/uczennic z klas IV-VI oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do udziału w projekcie „Dostępna szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wzrost stopnia dostosowania oferty kształcenia ogólnokształcącego 28 szkół w Częstochowie do potrzeb uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami i wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i informatycznych poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice i rodzice/opiekunowie prawni, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2016/2017 i 2017/2018.

Czytaj więcej: Dostępna szkoła

 

Szanowni Państwo!

 

Podobnie jak w zeszłym roku prosimy o przekazanie tzw. 1% na rzecz szkoły za pośrednictwem częstochowskiej  Fundacji Studenckiej „Młodzi‑Młodym” (www.fsmm.pl). Na stronie internetowej naszej szkoły i tejże fundacji znajduje się link do pobrania darmowego programu do wypełniania PIT. Przypominamy o dokładnym wpisaniu numeru KRS i celu (SP42 W CZĘSTOCHOWIE 7096)

 

Jednocześnie pragniemy gorąco podziękować 34 darczyńcom za 2018 rok podatkowy, którzy łącznie przekazali nam „za pośrednictwem 1%” datki na kwotę 2689,20 zł . 

 

Program PIT do pobrania

 

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.