foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

 

  SUKCES NASZYCH UCZNIÓW

 w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Geografii w roku szkolnym 2019/2020

 

Konkurs przebiegał w 3 stopniach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim.

Do II etapu przeszli uczniowie, którzy uzyskali 85% punktów możliwych do zdobycia, do III etapu ci, którzy zdobyli 85% punktów w etapie rejonowym.

 Laureatami zostali uczestnicy, którzy w stopniu wojewódzkim otrzymali 90% punktów możliwych do zdobycia czyli:

 

Anna Kowalik z kl. VIIa i Mateusz Brejnak z kl. VId.

Finalistką została Maja Najuch z kl. VIIIb

Na etap szkolny uczniowie musieli przygotować wiadomości z klasy piątej i szóstej oraz 2 artykuły z czasopisma Geografia w Szkole (Flores wyspa kwiatów oraz Namibia –przestrzeń i unikatowa przyroda).

Stopień rejonowy obejmował Geografię Polski oraz literaturę z Geografii w Szkole (Mierzeja Wiślana –szansa czy katastrofa, Demografia jako wyzwanie dla Polski i świata), a także umiejętności z I etapu.

Podczas stopnia wojewódzkiego uczniowie musieli wykazać się wiedzą w zakresie Geografii regionalnej świata (Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, Australii i Oceanii oraz obszarów okołobiegunowych), a także dodatkowo przeczytać 4 artykuły rozszerzające podstawę programową: Nietypowe zanieczyszczenia, Z globalnego ocieplenia w ochłodzenie?, Egzotyka Przyrodnicza Seszeli, Kanał La Manche dzieli i łączy.

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej. Finaliści uzyskują dodatkowe punkty.

Uczniów przygotowała mgr Danuta Staniec

Anna Kowalik

 

 

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.