foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

Dzień Patrona Szkoły

 

Dzień Patrona Szkoły (ze wzgledu na udział przedstawicieli szkoły w pierwszym spotkaniu projektowym programu Erasmus+) odbedzie się 6 grudnia. Będzie to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Tym samym w dniu 30 listopada odbywać sie bądą lekcje zgodne z planem.

Stypendium szkolne

Proszę o dostarczenie do pedagoga szkolnego faktur i rachunków imiennych do stypendium szkolnego do dnia 30 listopada.
Miesięczna wysokość stypendium od września do grudnia 2018 r. wynosi  240.00 zł.

Rekord dla Niepodległej

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zaprosili wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą do włączenia się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy. Po tym wydarzeniu wykonaliśy pamiątkowe zdjęcie

Zdjęcia można zobaczyć w Galeria

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.